Πώς θα υπολογίζονται οι νέες συντάξεις – Παραδείγματα

Την ανάλυση των εννοιών της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, περιγράφει η  Εγκύκλιος 24 ( 22/5/2017 ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι οι συντάξεις θα χορηγούνται «με σχετική επιφύλαξη», μέχρι να διευθετηθούν ζητήματα ερμηνείας που αφορούν διατάξεις του νέου Ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016) σχετικά με το όριο των 15 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα. Από την ανάλυση των στοιχείων που ακολουθούν προκύπτει ότι οι νέες συντάξεις που θα προκύψουν από το νέο Ασφαλιστικό, θα είναι έως 30% μειωμένες σε σχέση με τις παλιότερες.

Μετά την απαραίτητη υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις αρχές του προηγούμενου μήνα, έρχεται και η συγκεκριμένη εγκύκλιος για να οριοθετήσει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, γεγονός που μεταφράζεται σε ουσιαστική απεμπλοκή της διαδικασίας. Είναι γνωστό ότι από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό έχουν συσσωρευτεί περίπου 60.000 νέες αιτήσεις απονομής συντάξεων. Όπως ορίζεται από 13 Μαΐου 2016 και μετά η σύνταξη θα προκύπτει ως άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής.
Ειδικά ως προς το σκέλος της ανταποδοτικής σύνταξης, ξεκαθαρίζεται ότι καθορίζεται από:
• τις συντάξιμες αποδοχές/εισόδημα, επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές.
• το χρόνο ασφάλισης.
• τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών
* Καταβάλλεται μαζί με την εθνική σύνταξη κάθε μήνα.
* Η χορήγησή της τελεί υπό την εγγύηση του ελληνικού κράτους.

Δικαιούχοι ανταποδοτικής σύνταξης είναι:
*Υπάλληλοι – λειτουργοί του Δημοσίου και στρατιωτικοί.
*Ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοπασχολούμενοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ) οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δηλαδή έχουν συμπληρώσει τον κατά περίπτωση οριζόμενο από τη νομοθεσία χρόνο ασφάλισης και την αντίστοιχη ηλικία συνταξιοδότησης.
Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:

Συνέχεια