Πως υπολογίζονται οι εισφορές με το νέο ασφαλιστικό

asfalistika

Το άρθρο ανανεώθηκε (30/12/2016) και παρακάτω υπάρχει η επίσημη εγκύκλιος του υπουργείου για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, το ΦΕΚ, παράδειγμα από τα νέα ειδοποιητήρια καταβολής εισφορών και επισκόπηση  σημαντικών εγκυκλίων – αποφάσεων για το νέο ασφαλιστικό .

***

Με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 επιχειρείται η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος υπό ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας με θεμελιώδεις αρχές για την εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης, κοινωνικής προστασίας και δικαιοσύνης, όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.

Για την επιτυχία της μεταρρύθμισης αυτής θεσπίζεται εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλειας (Ε.Φ.Κ.Α), στον οποίο εντάσσονται όλοι οι φορείς κύριας ασφάλισης ενώ προχωρά η ενοποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος Κοινωνικής ασφάλισης με την θέσπιση ενιαίων κανόνων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Για τις ασφαλιστικές εισφορές προβλέπονται πλέον ενιαία ποσοστά, έχοντας ως βάση υπολογισμού το πραγματικό ατομικό εισόδημα.

Ειδικότερα με το άρθρο 39 και 41 του Ν. 4387/2016, εισάγονται πλέον ενιαίοι κανόνες για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ ως προς το ποσοστό της εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης και ασθένειας. Καθορίζεται ενιαίο ύψος ασφαλιστικών εισφορών που υπολογίζεται με βάση το πραγματικό εισόδημα των ασφαλισμένων και καταργείται το προϊσχύον σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων ή κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών, καθώς δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων.

1. Ποσοστό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου σύνταξης

Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης που θα καταβάλλουν παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου υπάγονται ή θα υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20% από 1/1/2017.

Ειδικότερα για όσους υπάγονται ή θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή στην ασφάλιση, σε 17% για τα επόμενα 3 έτη και σε 20% μετά το 5ο έτος από την υπαγωγή στην ασφάλιση.

Στην προκειμένη περίπτωση το υπολειπόμενο ποσοστό 20% μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα 5 πρώτα έτη, αποτελεί ασφαλιστική οφειλή η οποία εξοφλείται κατά 1/5 κατ’ έτος στα έτη που το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 18.000 ευρώ και όχι πέραν της συμπλήρωσης 15 ετών.

Οι διατάξεις για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονταν για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ κατά την πρώτη πενταετία καταργούνται.

Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοστά στον κλάδο σύνταξης που προβλέπονται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, αναπροσαρμόζονται σταδιακά και από 1/1/2017 ώστε από 1/1/2021 να είναι 20%.

2. Εισόδημα υπολογισμού της ασφαλιστικής Εισφοράς

Το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται από το γινόμενο του ανωτέρω ποσοστού 20% επί του μηνιαίου καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Εάν πρόκειται για πρόσωπα που είναι μέλη προσωπικών εταιρειών, το ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για την δραστηριότητά τους αυτή, υπολογίζεται από το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστου μέλους σε αυτή.

Ειδικότερα για θέματα που αφορούν τους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και για τον τρόπο είσπραξης, θα ακολουθήσει απόφαση του αρμόδιου Υπουργού με την οποία και θα εξειδικευτούν.

3. Μηνιαία ελάχιστη βάση εισοδήματος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς

Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών από την άσκηση δραστηριότητας ατομικά ή ως μέλη προσωπικών εταιρειών, καθορίζεται μηνιαία ελάχιστη βάση εισοδήματος επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς 20% και το οποίο αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 586,08 ευρώ μηνιαίως.

Συνέχεια

Κίνηση ασφαλισμένων «ΣυμΠράττω»

sinpratto2

Από τη μέρα που δημοσιεύτηκε η ενέργεια της Κίνησης ασφαλισμένων “ΣυμΠράττω”, να προχωρήσουν σε αίτηση για πιλοτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπήρξε ένας καταιγισμός ερωτήσεων. Ποιοι είσαστε; Τι είσαστε; Ποιος είναι ο σκοπός σας;

Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Η κίνηση “ΣυμΠράττω” είναι το αυθόρμητο αποτέλεσμα απλών ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που αποφάσισαν από κοινού να προχωρήσουν με πράξεις, ενώπιον των ελληνικών – ή και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων εάν απαιτηθεί – για να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους.

Τι ένωσε σε μια κίνηση σκοπού, άτομα από διαφορετικά επαγγέλματα και διαφορετικές περιοχές που δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους ; Η επίγνωση ότι οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες που είναι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, είναι από τις μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες και μαζί με τις οικογένειές τους ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια και μπορούν να είναι ο ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων, κάτι που επιβεβαίωσαν οι πρόσφατες εξαγγελίες κυβέρνησης κι αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σαν πρώτη ενέργεια χρηματοδοτήσαμε το απαιτούμενο παράβολο για να κατατεθεί αίτηση πιλοτικής δίκης στο ΣτΕ για προσφυγή που είχε κατατεθεί το 2014 με θέμα : Οι εισφορές να υπολογίζονται επί των δηλωθέντων εισοδημάτων κι όχι επί των ασφαλιστικών κλάσεων που είναι τεκμαρτά εισοδήματα.

Προσπαθήσαμε και πετύχαμε την μεγάλη δημοσιοποίηση του θέματος, τόσο στην κατάθεση της αίτησης, όσο και της απάντησης του ΣτΕ, με σκοπό η ενέργειά μας αυτή να λειτουργήσει και ως έναυσμα για παράλληλες ενέργειες κατά των παρανομιών του ΟΑΕΕ, είτε από συλλογικότητες, είτε από μεμονωμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων.

Συνέχεια

Δημόσια βάρη οι εισφορές σύμφωνα με δικαστική απόφαση

dikastirio_edra_sfiri_b2

Σε συζητήσεις με φίλους και συναδέλφους, ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, κάποιες φορές μου τέθηκε το ερώτημα εάν έχουμε δικαστικό προηγούμενο που να δικαιώνει το αίτημά μας, για αναλογικές εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 5, του Συντάγματος.

Με δεδομένο ότι ο αγώνας κατά των παρανομιών του ΟΑΕΕ είναι κάτι πρωτόγνωρο, τόσο για τους ασφαλισμένους, όσο και για τους νομικούς που καλούνται να χειριστούν τέτοιες υποθέσεις, η προσπάθεια ήταν να βρεθούν ανάλογες περιπτώσεις που θα ενίσχυαν τη νομική επιχειρηματολογία ενώπιον των δικαστηρίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός όσων έχω ήδη δημόσια καταθέσει, σε προηγούμενα άρθρα, εκτιμώ πως είναι σημαντική η απόφαση 18906/2015 του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ΑΘηνών.

Η συγκεκριμένη απόφαση, εκτός του ότι κάνει δεκτό πως οι εισφορές είναι δημόσια βάρη κι ανάλογα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, αναγνωρίζει επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν τις ίδιες εισφορές άτομα με διαφορετικά εισοδήματα.

Το δικαστικό αυτό ανάλογο αποτέλεσμα, όπου αναγνωρίζεται ότι οι εισφορές είναι δημόσια βάρη και δοκιμάζεται η συνταγματικότητα, βάσει της αρχής της ισότητας,  εκτιμώ πως μπορούν να το αξιοποιήσουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και οι δικηγόροι τους, στα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες

Ειδικότερα, στο σκεπτικό 2 της συγκεκριμένης απόφασης διαβάζουμε :

Συνέχεια