Προστασία οφειλετών στις Κατασχέσεις από ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) – Κ.Ε.Α.Ο.

KEAO

Είναι αρκετά συχνό το τελευταίο χρονικό διάστημα το φαινόμενο να αποστέλλονται σε αρκετούς συμπολίτες μας ατομικά ειδοποιητήρια από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κτλ), για χρέη προς αυτά. Συγκεκριμένα, έχουν σταλεί ειδοποιητήρια και από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο οποίο έχουν διαβιβαστεί από 01-07-2013 αρκετές υποθέσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και από 01-01-2014 του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ…

Το άνω Κέντρο ιδρύθηκε με το Ν. 4172/2013, σε αυτό διαβιβάστηκαν οι οφειλές προσώπων με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000€ σε κάθε ταμείο, και σκοπός του είναι, μεταξύ άλλων, και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών και η εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του.

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του άνω νομοθετήματος και την ΥΑ Φ.80000/οικ.25379/312 ΦΕΚ Β 2699 2013 συντάσσεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό πράξη βεβαίωσης της οφειλής τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες. Η άνω πράξη βεβαίωσης διαβιβάζεται εντός μηνός στο ΚΕΑΟ, της αποδίδεται μοναδικός αριθμός, και αποτελεί πλέον τον εκτελεστό και νόμιμο τίτλο, βάσει του οποίου μπορεί να γίνει αναγκαστική είσπραξη των οφειλών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 356/1974 Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Εν συνεχεία: α) ενημερώνεται ο οφειλέτης με κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης (πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών) και καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, β) εντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου και την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το χρέος, γ) μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για εκτέλεση σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει.

Συνέχεια

Τελευταία γραμμή άμυνας όσων έχουν οφειλές στον ΟΑΕΕ

Στην εποχή του μνημονίου ΙΙΙ, το τοπίο που διαγράφεται στις απαιτήσεις του δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών είναι  θολό.

Από τη μια ζυμώνεται η θεσμοθέτηση των εισφορών επί πραγματικού εισοδήματος, από την άλλη ετοιμάζονται κατασχέσεις του δημοσίου για απλήρωτους φόρους και εισφορές που είχαν υπολογίσει επί …τεκμαρτών δηλαδή κατά κανόνα ανυπόστατων εισοδημάτων!

Από τη μια εντάχτηκαν και οι οφειλές στο δημόσιο στο νόμο Κατσελη, από την άλλη, με την δεύτερη πρόσφατη τροποποίηση του εντός 2015, εξαιρούνται πολλοί δανειολήπτες από τις ευεργετικές του διατάξεις.

Ενώ αυξάνονται δυστυχώς δραματικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, δικαιολογητικά και έξοδα εις βάρος του δανειολήπτη.

Μειώθηκε εντυπωσιακά και το ακατάσχετο όριο μισθών και συντάξεων από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ, γεγονός που θα βοηθήσει μεν τα δημόσια έσοδα και τις τράπεζες άλλα θα στραγγίξει την αγοραστική ικανότητα των μισθωτών οφειλετών.

Α. Όσον άφορα τους πολίτες που έχουν συνδυαστικώς χρέη και σε δημόσιο και σε τράπεζες, αυτοί πρέπει να εξετάσουν την εξαιρετική ευκαιρία που έχουν για πρώτη  φορά να προσφύγουν συνολικά γι αυτά στο νόμο Κατσέλη.

Β. Όσον άφορα όσους χρωστούν μόνο σε δημόσιο – ΟΤΑ –  ασφαλιστικούς φορείς (ΕΤΑΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ), προτιμότερη λύση, πλέον, είναι η προληπτική κατάθεση προσφυγής και αιτήσεως αναστολής, η όποια μπορεί  να προστατεύσει για σπουδαίο χρονικό διάστημα τα περιουσιακά στοιχεία τους, εφόσον έχουν χαμηλό εισόδημα (και άλλους νομικούς λογούς) και ο δικαστής αξιολογήσει ότι  διακινδυνεύεται η απώλεια πολύ σημαντικού αγαθού γι’ αυτούς σε σχέση με το συμφέρον του  δημοσίου. 

Συνέχεια

ΟΑΕΕ : ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΑΟ-ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

«Μου ήρθε η επιστολή του ΚΕΑΟ, τι μπορώ να κάνω ;  Πως θα πρέπει να αντιδράσω μετά την επιστολή του ΚΕΑΟ ;  Υπάρχουν τρόποι να αντιδράσω στην επιστολή που μου ήρθε από το ΚΕΑΟ ;  Δεν ξέρω αν μπορώ να αντιδράσω στην ειδοποίηση που μου ήρθε από το ΚΕΑΟ. Υπάρχει τρόπος ή θα μου πάρουν το σπίτι ;»

oaeekatasxeseis-543x330

Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα, όταν σε κάποιον έρθει το χαρτί του ΚΕΑΟ που στην ουσία είναι ειδοποιητήριο κατάσχεσης.

Το παρακάτω κείμενο, του Γιώργου Φλωρά, είναι ένας «γενικός οδηγός» πως μπορεί να αντιδράσει ο ασφαλισμένος ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ :

Συνέχεια