Αστικός Κώδικας, άρθρα 325 & 327, δικαίωμα επίσχεσης

astikos_kodikas

 

Αρθρο: 325

Κείμενο Αρθρου

Αν ο οφειλέτης έχει κατά του δανειστή ληξιπρόθεσμη αξίωση συναφή με την οφειλή του, έχει δικαίωμα, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο, να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής ωσότου ο δανειστής εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει (δικαίωμα επίσχεσης).

 

Αρθρο: 327

Κείμενο Αρθρου

Δικαίωμα επίσχεσης δεν υπάρχει κατά αξιώσεων, κατά των οποίων δεν αντιτάσσεται συμψηφισμός.

πηγή : Υπουργείο Δικαιοσύνης