Αστικός Κώδικας, άρθρο 2, αναδρομική δύναμη του νόμου

astikos_kodikas

Αρθρο: 2

Κείμενο Αρθρου

Ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει αναδρομική δύναμη και διατηρεί την ισχύ του εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν τον καταργήσει ρητά ή σιωπηρά

πηγή : Υπουργείο Δικαιοσύνης

Για την αναδρομική ισχύ του νόμου, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει κείμενο του δικηγόρου Θανάση Αλαμπάση, σχετικά με τη νομοθεσία οφειλών στο Δημόσιο. Αντιγράφω εδώ το σχετικό απόσπασμα του κειμένου :

Συνέχεια