Διαγραφή οφειλών διπλής ασφάλισης λόγω εύλογης αμφιβολίας

Με βάση το άρθρο 3 του νόμου 4554/2018, οι ασφαλισμένοι σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την διαγραφή των οφειλών τους στον ένα εκ των ασφαλιστικών φορέων ( Το ΦΕΚ με τον νόμο ΕΔΩ ).

Μάλιστα, στην παράγραφο 2, αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω πέντε γενικές κατηγορίες  περιπτώσεων  που μπορεί να  γίνει δεκτό το αίτημα της διαγραφής. Οι ενδεικτικές αυτές περιπτώσεις που αναφέρει ο νόμος, είναι παράλληλα και η επιχειρηματολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά περίπτωση.

Αυτές είναι :

α) ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη,

β) ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος,

γ) προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση,

δ) ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση, – πχ δύο εγκύκλιοι της ίδια χρονικής περιόδου των δύο φορέων (ή του ίδιοι φορέα) με διαφορετικές οδηγίες … και

ε) πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.

***

Λίγο καιρό μετά τη δημοσίευση του νόμου ακολούθησε η δημοσίευση τριών υπουργικών αποφάσεων, για την υλοποίηση του νόμου σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων :

1) Ασφαλισμένοι π.ΟΓΑ που ασφαλίστηκαν στον π.ΟΑΕΕ, για την ίδια δραστηριότητα

2) Δημοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισμένοι π.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΠΕΑΘ που ασφαλίστηκαν στον π.ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα

3) Νέοι ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση σε δύο φορείς

Η σχετική εγκύκλιος αρ. 51 – 12/12/2018 – ΕΔΩ 

Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις τρεις αυτές κατηγορίες αφού διαβάσουν προσεκτικά την προηγούμενη εγκύκλιο μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για διαγραφή των οφειλών  τους στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ – πατώντας ΕΔΩ.

***

Η δημοσίευση των εγκυκλίων για τις τρεις αυτές κατηγορίες μόνο, αυτομάτως δημιούργησε το εύλογο ερώτημα των υπολοίπων :

Οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι σε δύο φορείς αποκλείονται από το νόμο;

Από την ανάγνωση του νόμου και της αιτιολογικής έκθεσης, προκύπτει ότι ο νόμος δεν αποκλείει κανένα, καθώς αναφέρει ότι για κάθε κατηγορία θα βγαίνει υπουργική απόφαση μετά από την σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνεπώς όλοι όσοι έχουν οφειλές λόγω ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς και δεν υπάγονται στις τρεις πρώτες κατηγορίες, μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τις αιτήσεις τους για την διαγραφή.

Διαδικασία για την υποβολή γραπτής αίτησης διαγραφής οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας :

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του νόμου, αλλά και την αιτιολογική έκθεση, όσοι έχουν τέτοιες περιπτώσεις οφειλών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στις κατατόπους υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ανάλογα που υπάγεται κάθε ασφαλισμένος).

Μετά την εξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εκδίδεται σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Βάσει αυτής εκδίδεται, για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων, απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, οι ασφαλισμένοι την αίτησή τους θα πρέπει να την απευθύνουν προς :

την αρμόδια υπηρεσία του νόμου 4554/2018άρθρου 3, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ποιους λόγους (επιχειρήματα) μπορεί να επικαλείται κάθε ενδιαφερόμενος στην αίτησή του;

Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όσοι θελήσουν να καταθέσουν αίτηση διαγραφής οφειλών λόγω διπλής ασφάλισης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα επιχειρήματα που ενδεικτικά αναφέρει ο ίδιος ο νόμος στην παράγραφο 2 και που αναφέρθηκαν προηγουμένως και αν έχουν τη δυνατότητα καλό είναι να κινηθούν με δικηγόρο της επιλογής τους.

Σχετικές παραπομπές :

Ο νόμος και η αιτιολογική έκθεση στο site της Βουλής

Η ομάδα μας στο Facebook