Διαγραφή σε νοσήλεια ανασφάλιστων και επίσημη παραδοχή αποκλεισμού τους από παροχές υγείας

Με το άρθρο 73, του νόμου 4486/2017 διαγράφονται, σε όσους είχαν χρεωθεί ως οφειλή, δαπάνες ιατρικής και νοσηλευτικής περίθαλψης, συµπεριλαµβανόµενων και των εκάστοτε εξετάσεων.

Η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη είναι σημαντική και γιατί αποτελεί επίσημη παραδοχή με νόμο,  για τον αποκλεισμό των ανασφάλιστων από τις δωρεάν παροχές υγείας στις δημόσιες δομές υγείας, μέχρι τα μέσα του 2016.

Ειδικότερα, η αιτιολογική έκθεση του νόμου 4486, για το άρθρο 73, αναφέρει τα εξής :

«(σελ. 17)  – Άρθρο 73 – Οφειλές ανασφάλιστων προσώπων

H µεγάλη οικονοµική κρίση που ενέσκηψε στη χώρα από το 2010 είχε, µεταξύ άλλων, ως αποτέλεσµα την απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης για µεγάλη µερίδα συµπολιτών µας (γύρω στα 2,5 εκατοµµύρια). Οι άνθρωποι αυτοί αποκλείονταν από το δικαίωµά τους της προστασίας του ύψιστου αγαθού της υγείας, την απόλαυση του οποίου ένα σύγχρονο δηµοκρατικό και κοινωνικά ευαίσθητο κράτος θα πρέπει να διασφαλίζει µέσω των δηµόσιων δοµών του υγείας για όλους. Η άρση της αδικίας και η δωρεάν πρόσβαση των ανασφαλίστων αλλά και άλλων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων στο δηµόσιο σύστηµα υγείας επετεύχθη µε την ψήφιση του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄21), ο οποίος κατοχύρωσε το δικαίωµα δωρεάν πρόσβασής τους στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Το περιεχόµενο και η έκταση του δικαιώµατος αποσαφηνίσθηκε µε την έκδοση της υπ’ αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 (Β 908/4.4.2016) υπουργικής απόφασης. Ωστόσο, δεδοµένου ότι πριν την ψήφιση του ν. 4368/2016 το δικαίωµα πρόσβασης του ασθενούς στο δηµόσιο σύστηµα υγείας ήταν άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ασφαλιστική του ικανότητα, πολλοί ανασφάλιστοι πολίτες της χώρας επιβαρύνθηκαν µε χρέη χιλιάδων ευρώ που προέρχονταν από τη νοσηλεία τους σε δηµόσιες δοµές υγείας. Κάποια από τα χρέη αυτά βεβαιώθηκαν στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. της χώρας και σε πολλές περιπτώσεις, δεδοµένης της αδυναµίας αποπληρωµής τους, έχουν επιβαρυνθεί και µε τις ανάλογες προσαυξήσεις. Κατόπιν αυτών, αφού µε την ψήφιση του ν. 4368/2016 η χρόνια αδικία, που στερούσε από τους ανασφάλιστους το δικαίωµά τους πρόσβασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, έχει αρθεί, επιβάλλεται να διορθωθεί και το τελευταίο σκέλος της αδικίας αυτής µε τη διαγραφή των βεβαιωµένων χρεών των ανασφάλιστων πολιτών που προέρχονται από τη νοσηλεία τους σε δηµόσιες δοµές υγείας πριν την ψήφιση του ν. 4368/2016. Για την τυπική διαδικασία της διαγραφής θα εφαρµοστούν οι διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του π.δ. 16/1989.»

(Στη φωτογραφία που ακολουθεί, είναι το άρθρο 73 στην Αιτιολογική Έκθεση του νόμου – με κλίκ πάνω της ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Από τις μέχρι στιγμής γνωστές δικαστικές αποφάσεις, διαπιστώνεται ότι ο ΟΑΕΕ ισχυρίζεται πως με το νόμο 4524/2014 και τις δύο εφαρμοστικές του υπουργικές αποφάσεις, έδινε το δικαίωμα πρόσβασης σε δωρεάν παροχές υγείας, σε όσους λόγω οφειλών στερούσε τις προβλεπόμενες παροχές υγείας του ΟΑΕΕ – πρακτική που είχε κριθεί παράνομη από τη γνωμοδότηση Μανιτάκη – Καϊδατζή

Η νομοθετική αυτή διάταξη, καταρρίπτει το επιχείρημα του ΟΑΕΕ και αναγνωρίζει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι ο προηγούμενος νόμος 4524/2014 και οι εφαρμοστικές του υπουργικές αποφάσεις, ΔΕΝ παρείχαν δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όσους ασφαλισμένους ήταν οφειλέτες εισφορών και είχαν στερηθεί των προβλεπόμενων παροχών υγείας του ΟΑΕΕ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιχειρηματολογία όσων έχουν προσφύγει κατά του ΟΑΕΕ (ή σκέφτονται να προσφύγουν) ζητώντας διαγραφή των εισφορών υγείας που τους χρέωνε ο ΟΑΕΕ, ενώ τους στερούσε τις προβλεπόμενες παροχές υγείας.

Το κείμενο του νόμου και τα συνοδευτικά έγγραφα

Η αιτιολογική έκθεση του νόμου

Το ΦΕΚ 115 Α’ 2017 με το νόμο 4486/2017

Σχετικά άρθρα :

Ανυπαρξία παροχών υγείας για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ

Προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ για επανυπολογισμό – μείωση των εισφορών και αντίστοιχα των οφειλών

Η ομάδα μας στο Facebook

Advertisements

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Διαγραφή σε νοσήλεια ανασφάλιστων και επίσημη παραδοχή αποκλεισμού τους από παροχές υγείας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.