Παραγραφή οφειλών στον ΟΑΕΕ

Το πλαίσιο παραγραφής οφειλών στον ΟΑΕΕ καθορίζεται  από το Άρθρο 17 του νόμου σύστασης του ΟΑΕΕ   (ΠΔ 258/28.12.2005 – ΦΕΚ 316 Α) :

«Το δικαίωμα του Οργανισμού προς είσπραξη εισφορών παραγράφεται μετά από παρέλευση 20ετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους, κατά το οποίο αυτές κατέστησαν απαιτητές. Σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Ε.Π.Τ. ή ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις ή υποβολής μήνυσης από τον Οργανισμό ή σε κάθε άλλη περίπτωση προβλεπόμενη από τον Κ.Ε.Δ.Ε. η παραγραφή διακόπτεται και αρχίζει νέα 20ετής.

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να καταβάλλει τις εισφορές και μετά την παραγραφή αυτών, με το ισχύον ασφάλιστρο του χρόνου καταβολής και τις νόμιμες προσαυξήσεις. Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός υποχρεούται να συνυπολογίσει το χρόνο, για τον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές, ως χρόνο ασφάλισης.

Εισφορές ασφαλισμένων κλάδου σύνταξης αχρεωστήτως εισπραχθείσες επιστρέφονται ατόκως, με αίτηση του ασφαλισμένου ή και αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Το δικαίωμα προς επιστροφή παραγράφεται μετά παρέλευση 5ετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου καταβλήθηκαν οι εισφορές.»

Οι ασφαλισμένοι με οφειλές που έχουν περάσει την 20ετία χωρίς να τους έχει ενημερώσει ο ΟΑΕΕ και χωρίς να έχει γίνει κάποια ενέργεια από τον ΟΑΕΕ για να τις εισπράξει μπορούν με απλή αίτησή τους αρχικά να ζητήσουν την παραγραφή αυτών των οφειλών.

Στο κείμενο της αίτησης μπορούν να αναφέρουν :

«Σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 258/2005, περί παραγραφής οφειλών, αλλά και τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ αρ.8/2014, την οποία σας επισυνάπτω, θα πρέπει να μου διαγράψετε τις οφειλές …. (πρέπει να αναφέρετε το ύψος των οφειλών και το διάστημα που έγιναν ) που δεν μου είχατε γνωστοποιήσει για διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών και θα ήθελα την έγγραφη απάντησή σας στο πλαίσιο που ο σχετικός νόμος ορίζει»

  • Το προηγούμενο κείμενο για την αίτηση αποτελεί παράδειγμα, για το τι μπορούν να αναφέρουν στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι κι είναι στην κρίση τους αν θα το χρησιμοποιήσουν ή αν θα συντάξουν διαφορετικά το κείμενο της αίτησης.
  • Αν και δεν είναι απαραίτητος δικηγόρος γι’ αυτή την ενέργεια, το καλύτερο είναι να σταθμίσουν οι ίδιοι αν μπορούν μόνοι τους ή θα πρέπει να ζητήσουν τη συνδρομή δικηγόρου για να είναι σίγουροι.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν επιπρόσθετα να χρησιμοποιούν και τα παρακάτω δύο έγγραφα

(πατήστε πάνω για να σας ανοίξει σε νέο παράθυρο σε μορφή PDF για αποθήκευση ή εκτύπωση)

Εγκύκλιος 64 – 2008 του ΟΑΕΕ για παραγραφή οφειλών

 Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αρ. 8/2014 για παραγραφή οφειλών

Ανανέωση 21/10/2017 : Λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου,

στις 19/10/2017 ο ΕΦΚΑ γνωστοποίησε την Εγκύκλιο 39/2017,

η οποία επιβεβαιώνει την 20ετή περίοδο για παραγραφή οφειλόμενων εισφορών

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ

  • Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να επιβεβαιώνουν με τους δικηγόρους τους τι ισχύει κάθε φορά

Σχετικά άρθρα :

Προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ για επανυπολογισμό – μείωση των εισφορών  και αντίστοιχη μείωση των  οφειλών

Μεταβίβαση οφειλών στους κληρονόμους

Οφειλές στον ΟΑΕΕ – Μέτρα Αναγκαστικής Είσπραξης – Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Η ομάδα μας στο Facebook

 

Advertisements