Απόφαση υπ’ αριθμό 89/2015 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου

lawIn

Από τις αρχές του 2014, μετά την κατάθεση προσφυγών κατά του ΟΑΕΕ σε κάποιες περιπτώσεις ακολούθησαν και “ασφαλιστικά μέτρα”, δηλαδή αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τις γνωστές πρώτες νίκες των ασφαλισμένων με τις αποφάσεις της Πάτρας, του Γιώργου Φλωρά και της Νεμέας  λίγο αργότερα.

Στον δύσκολο και πρωτόγνωρο αυτό δικαστικό αγώνα κατά του ΟΑΕΕ, τόσο για τους ασφαλισμένους, όσο και για τους νομικούς, όπως είναι λογικό υπήρξαν και περιπτώσεις που το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Μια από αυτές είναι και η απόφαση  89/2015 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία είχε απορριφθεί η αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης. Στο σημείο αυτό να επισημάνω πως αυτή η απόρριψη, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί θετική εξέλιξη, δεν είναι απόρριψη για την προσφυγή, η οποία θα εκδικαστεί σύμφωνα με την ημερομηνία που θα καθορίσει το δικαστήριο.

Επειδή πιστεύω ότι η γνώση είναι δύναμη, εκτιμώ πως η απόφαση αυτή έχει ενδιαφέρον,  για να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι και οι δικηγόροι τους την επιχειρηματολογία του ΟΑΕΕ που θα κληθούν να αντικρούσουν, όταν φτάσουν οι προσφυγές τους στις αίθουσες των δικαστηρίων.  Εάν μάλιστα πάρουμε υπ’ όψιν και όσα δήλωσε ο Γιώργος Φλωράς σχετικά με την επιχειρηματολογία που ανέπτυξε ο ΟΑΕΕ πρόσφατα, κατά την εκδίκαση της δικής του προσφυγής, είναι απαραίτητο όλοι όσοι έχουν κάνει ή σκέφτονται να κάνουν προσφυγές να ξέρουν τι θα πρέπει να αντικρούσουν και που συνοψίζονται στα όσα αναφέρονται στην συγκεκριμένη απόφαση.

Στη συνέχεια δημοσιεύεται  η σελίδα με τα επιχειρήματα που ανέπτυξε ο ΟΑΕΕ και  η σελίδα με το σκεπτικό που επεξηγείται η απόρριψη της αίτησης • ενώ στο τέλος του άρθρου υπάρχει όλη η απόφαση σε μορφή pdf ,  για να έχει πλήρη εικόνα κάθε ενδιαφερόμενος.

( Κλίκ πάνω στις φωτογραφίες για να τις διαβάσετε )

 

89-2015-22b-001

Σκέψη 17, σελίδα 22 : Παρουσίαση επιχειρημάτων του ΟΑΕΕ :

Με τα υπομνήματα που υπέβαλε ο ΟΑΕΕ, υποστηρίζει :

α) ότι το αίτημα περί διαχωρισμού καταβολής των εισφορών των κλάδων υγείας και σύνταξης προϋποθέτει νομοθετική ρύθμιση και ο Οργανισμός δεν νομιμοποιείται παθητικά

β) ότι υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος, καθόσον η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, που αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων των ασφαλιστικών Οργανισμών, αλλά και η μη αναζήτηση των οφειλομένων εισφορών που οι αιτούντες ζητούν, θα οδηγήσει σε κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος και αδυναμία εκπλήρωσης του σκοπού του έναντι των ασφαλισμένων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές εισφορές τους και ευλόγως αναμένουν τις οικείες παροχές, μάλιστα δε υπάρχουν ασφαλισμένοι που δεν εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους και σε χρόνο προγενέστερο της οικονομικής κρίσης (1)

γ) οι αιτούντες αορίστως επικαλούνται ανεπανόρθωτη βλάβη και το επείγον της ρύθμισης, δεδομένου μάλιστα ότι πολλοί εκ των αιτούντων, ασφαλισμένων, δεν έχουν καταβάλει εισφορές ήδη σε χρόνο κατά πολύ προγενέστερο της οικονομικής κρίσης (2)

δ) αναφέρεται η επιχειρηματολογία του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με την οποία υπήρχε μέριμνα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους οφειλέτες ασφαλισμένους

***

89-2015-23b-001

 

Σκέψη 18, σελίδα 23 : Παρουσίαση των κυριότερων σημείων από το σκεπτικό που εξηγείται η απορριπτική απόφαση του Δικαστηρίου :

Α) Εν προκειμένω, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι ναι μεν η μη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας συνιστά επαχθές μέτρο σε βάρος των ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν οφειλές προς τον διάδικο Οργανισμό, πλην όμως, ο νομοθέτης έχει λάβει πρόνοια για την παροχή φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που στερούνται ασφαλιστικής ικανότητας λόγω οφειλών τους …

Β) Εξάλλου, οι αιτούντες, με το κρινόμενο δικόγραφο, γενικώς και αορίστως υποστηρίζουν ότι ορισμένοι εξ αυτών πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και χρήζουν άμεσης ιατρικής παρέμβασης χωρίς μάλιστα να προκύπτει ότι τυχόν τέτοια ανάγκη δεν καλύπτεται από τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις.

Γ) Πέραν τούτου, οι αιτούντες ουδέν στοιχείο προσκομίζουν περί της οικονομικής τους κατάστασης και επομένως δεν αποδεικνύουν οικονομική αδυναμία τόσο ως προς την αντιμετώπιση τυχόν δαπανών για ιατρική περίθαλψη όσο και για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους …

***

Όπως είπα και προηγουμένως, σκοπός του άρθρου δεν είναι να αναλύσει ή να κρίνει την απόφαση, τον δικηγόρο ή ότι άλλο,  παρά μόνο να συνεισφέρει στην ευρεία δημοσιοποίηση της απόφασης, ώστε οι ασφαλισμένοι κι οι δικηγόροι τους να έχουν υπ’ όψιν τους την επιχειρηματολογία του ΟΑΕΕ που θα κληθούν να αντικρούσουν. Ακριβώς γι’ αυτό θα αρκεστώ σε μερικές μόνο βασικές παρατηρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση :

Κατ’ αρχήν διαπιστώνεται ότι ο ΟΑΕΕ δεν προσπαθεί καν να αντικρούσει τη γνωμοδότηση Μανιτάκη –  που βγάζει παράνομες τις υψηλές εισφορές του ΟΑΕΕ και την άρνησή του να θεωρεί τα βιβλιάρια οφειλετών και να τους παρέχει τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις • κι επιχειρεί να στρέψει αλλού την προσοχή και την κρίση του Δικαστηρίου. (*) Αυτό δείχνει την εγκυρότητα της γνωμοδότησης Μανιτάκη, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Στο επιχείρημα του ΟΑΕΕ, όπου επικαλείται το δημόσιο συμφέρον και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, πέραν της όποιας άλλης επιχειρηματολογίας αναπτύξει κάθε δικηγόρος,  ανάλογα και με το αίτημα στην προσφυγή του ασφαλισμένου, θα πρέπει να εξηγηθεί ότι μόνο η τήρηση της νομιμότητας μπορεί να διασφαλίσει το ασφαλιστικό σύστημα κι ακριβώς γι’ αυτό θα πρέπει ο υπολογισμός των εισφορών να είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Σύνταγμα.

Επίσης, εκτιμώ ότι απάντηση δίνει και η απόφαση  398/2016 του Ειρηνοδικείου Ιλίου, το οποίο έκρινε ότι μόνο η επανένταξη στο οικονομικό σύστημα, μέσω της διαγραφής οφειλών, θα διασφαλίσει το ίδιο το σύστημα•  πόσο μάλλον όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση οι οφειλές είναι αποτέλεσμα  αντισυνταγματικών νόμων και εγκυκλίων, κάτι το οποίο  θα πρέπει να τονιστεί και να στηριχτεί με την απαραίτητη επιχειρηματολογία.

upd 8/4/2017 : Με το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που πρόσφατα πήγε στην Βουλή προς ψήφιση, όπως και στην απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, αναγνωρίζεται ότι η διαγραφή οφειλών είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των ασφαλιστικών οργανισμών. Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ΕΔΩ Άρθρο παρουσίασης του νομοσχεδίου ΕΔΩ.

Στα σημεία που έχουν επισημανθεί ως (1) και (2) των επιχειρημάτων του ΟΑΕΕ, είναι σαφές ότι ο ΟΑΕΕ, εμμέσως πλην σαφώς, αναφέρεται σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την επί σειρά ετών εκστρατεία παραπληροφόρησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επίσημων πηγών  που εμφάνιζαν το σύνολο των οφειλετών ως κακοπληρωτές – μπαταχτσήδες κι αυτό παρά τα επίσημα στοιχεία του ίδιου του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τα οποία η πλειοψηφία των οφειλών έγινε μετά το 2009. Για να ξεπεραστεί το σημείο αυτό είχα προτείνει στις ομαδικές προσφυγές να γίνεται ομαδοποίηση των ασφαλισμένων σύμφωνα με οικονομικό και ασφαλιστικό προφίλ. Επίσης είχα προτείνει οι ασφαλισμένοι, εκτός από τα προσωπικά τους οικονομικά δεδομένα, να καταθέτουν και επίσημα στοιχεία που  αποδεικνύουν τις μεγάλες μειώσεις των εισοδημάτων τους  – για το θέμα αυτό περισσότερα ΕΔΩ

* Στο άρθρο «Η φτωχοποίηση των ελευθέρων επαγγελματιών» παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα οικονομικά στοιχεία από επίσημες κι αδιαμφισβήτητες πηγές, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώπιον δικαστηρίων.

Ανανέωση 19/1/2017 : Στην επιχειρηματολογία για να ξεπεραστεί ότι ισχυρίζεται ο ΟΑΕΕ, ενδεχομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα από την αιτιολογική έκθεση του νόμου για το νέο ασφαλιστικό. Εκεί με απόλυτη σαφήνεια αναγνωρίζεται το άδικο και παράνομο στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών το προηγούμενο διάστημα .

Σελ. 61 : «Με το άρθρο 39 εισάγονται ενιαίοι κανόνες για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ε.Τ.Α.Α. ως προς το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, καθώς και ως προς τη βάση υπολογισμού της ως άνω εισφοράς. Κατ’ αρχήν ορίζεται ενιαίο ύψος ασφαλιστικών εισφορών που υπολογίζεται με βάση το πραγματικό εισόδημα του ασφαλισμένου και καταργείται το προϊσχύσαν σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων, κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών που αποτελούσε άδικη βάση υπολογισμού, καθώς δεν αντανακλούσε τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του ασφαλισμένου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζονται ενιαίοι και κανόνες για όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και τα βάρη κατανέμονται κατά δίκαιο τρόπο ανάλογα με τις δυνάμεις του εκάστοτε ασφαλισμένου….»

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στη σελίδα  102, όπου αναγνωρίζεται ότι οι εισφορές είναι δημόσια βάρη. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «… το ύψος της μείωσης του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών είναι αντιστρόφως ανάλογο της εισοδηματικής κλίμακας που υπάγεται ο εκάστοτε ασφαλισμένος, ώστε να δίδεται μεγαλύτερη ελάφρυνση στα χαμηλότερα εισοδήματα, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις καθενός …»

Για να διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ανανέωση 5/10/2017 : Απορριπτική ήταν η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για το αίτημα της διαγραφής οφειλών από ιατροφαρμακευτική που χρέωνε ο ΟΑΕΕ ενώ δεν την παρείχε και η διεκδίκηση μεταφέρεται στο Εφετείο. Για το αίτημα της μείωσης των εισφορών από το 2009 και μετά παρέπεμψε την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αναλυτικά η απόφαση και οι δηλώσεις του Γιώργου Φλωρά ΕΔΩ.

***

Να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Νομού Ηρακλείου και τη νομικό που χειρίστηκε την υπόθεση για το αντίγραφο της απόφασης και να σημειώσω ότι ως Ομοσπονδία στάθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δίκαια αιτήματα των ασφαλισμένων απέναντι στις παρανομίες του ΟΑΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης σε μορφή pdf

..

Δημοσίευμα της ΟΕΒΕΝΗ για την προσφυγή

Ανανέωση 18/1/2017 : Αντιγράφω από τον τοίχο του Γιώργου Φλωρά, τι είχε γράψει σχετικά με το δικαστήριο και την επιχειρηματολογία του ΟΑΕΕ :

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
Δικάστηκαν στις 6/12/2016 από το 2ο Τριμελές Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών οι 2 προσφυγές κατά του ΟΑΕΕ (και του Υπ. Εργασίας και του Υπ. Οικονομικών). Ο ΟΑΕΕ παραστάθηκε και κατέθεσε τις Απόψεις του. Η απόφαση προβλέπεται σε μερικούς μήνες. Οι θέσεις του ΟΑΕΕ οι γνωστές, εκφράστηκαν προς την έδρα και προφορικά (ασυνήθιστο). Για την χρέωση περίθαλψης με μη ταυτόχρονη παροχή αυτής σε οφειλέτες το μόνο του επιχείρημα είναι ότι από τα μέσα του 2014 το Κράτος παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ανασφάλιστους, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα (προφανώς έμπλεξαν τα δικαστήρια καθώς το συγκεκριμένο δεν αφορούσε «ασφαλιστικά μέτρα» αλλά την ουσία της χρέωσης ενώ δεν παρέχει την περίθαλψη). Για το θέμα των υψηλών εισφορών μας κατηγόρησε ότι ζητάμε «την κατάρρευση του Κοινωνικοασφαλιστικού Συστήματος». Η απάντηση μας, στον σύντομο διάλογο προ της Έδρας, ήταν ότι ήδη ψηφίστηκε νέο Ασφαλιστικό, με στόχο την επιβίωση του όλου Συστήματος, που πλέον υπολογίζει χαμηλότερες εισφορές και ανάλογες του εισοδήματος. Άρα η λεγόμενη «κατάρρευση» που ζητάμε με την προσφυγή μας (μειωμένες εισφορές από το 2009 και μετά) κρίθηκε λογική από την Πολιτεία και ήδη είναι Νόμος του Κράτους ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
Ζητήσαμε από το Δικαστήριο να προσκομιστούν τα πρακτικά του ΔΣ του ΟΑΕΕ, γεγονός που εκνεύρισε ιδιαιτέρως την συνήγορο του ΟΑΕΕ. Το επιχείρημα μας είναι ότι εντός των πρακτικών υπάρχει η συμφωνία των μελών του ΔΣ του ΟΑΕΕ με τα δικά μας επιχειρήματα. Ενημερώσαμε ότι έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη κατά της πρώην διοικήτριας του ΟΑΕΕ επειδή δεν συμμορφώθηκε στην Εισαγγελική Παραγγελία να παραδώσει τα πρακτικά του ΔΣ. Η συνήγορος του ΟΑΕΕ είπε ότι η μήνυση μας είναι προσχηματική (για την οποία ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και περιμένουμε τον προσδιορισμό της δικασίμου), επίσης ισχυρίστηκε ψευδώς ότι έχουν απαντήσει στο αίτημά μας και ζήτησε να απορριφτεί το αίτημά (προφανώς φοβούμενη να μην αποκαλυφθει το τι περιλαμβάνουν τα πρακτικά). Το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να απαντήσει στο μέλλον.
Μια παρατήρηση. Ο ΟΑΕΕ διαχρονικά έχει άθλια συμπεριφορά προς τους ασφαλισμένους του. Από τα μικρά (καθημερινή σχέση μαζί τους) έως τα μεγάλα. Ακόμα και στα δικαστήρια η συμπεριφορά τους είναι αλαζονική και προσβλητική.»

Ανανέωση 18/6/2017 :  η επιχειρηματολογία που ανέπτυξαν ο δικηγόρος Δημήτρης Τεμπέρης κι ο Γιώργος Φλωράς,  δικαιώνεται από τις μέχρι τώρα επίσημες ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα, ο κος Πετρόπουλος, αναφερόμενος στο επιτυχημένο ξεκίνημα του ΕΦΚΑ, όπως τόνισε, «το 80% των ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών καταβάλλουν την ελάχιστη εισφορά και οι αγρότες κατά το 90% του αγροτικού πληθυσμού, μαζί με κτηνοτρόφους και αλιείς, καταβάλλουν την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα καταβολής από περισσότερους και οδηγεί σε αυτό το καλό αποτέλεσμα».

Δηλαδή ο αρμόδιος υφυπουργός δικαιώνει αυτό ακριβώς που είχαν ως αίτημα και υποστήριζαν οι ασφαλισμένοι χρόνια πριν κι ενώ υπήρχε και μελέτη της ΓΣΕΒΕΕ από το 2014 – σύμφωνα με την οποία ο ΟΑΕΕ θα είχε αύξηση εσόδων με ελεύθερη επιλογή κατηγορίας.

Ανανέωση 21/12/2016 : .Στις αναζητήσεις μου για αποφάσεις σχετικές με τον ΟΑΕΕ, ανακάλυψα και κάποιες ακόμα περιπτώσεις ανάλογες με την απόφαση του άρθρου και θεωρώ σωστό συνοπτικά να τις αναφέρω εδώ, για κάθε ενδιαφερόμενο :

ΤρΔΠρΠειρ 2042/2010  

Μεταβολή συνταξιοδότησης ασφαλισμένων – Αρχή ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και παροχών – Κοινωνική ασφάλιση – Σύνταξη λόγω γήρατος – Διπλοσυνταξιούχοι – Μείωση της καταβαλλόμενης σύνταξης ΙΚΑ – Χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος από τον ΟΑΕΕ -.

Οι διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος από τον ΟΑΕΕ στους ασφαλισμένους και άλλων ασφαλιστικών ταμείων οι οποίοι έχουν δικαιωθεί σύνταξης δεν αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστικών παροχών, ούτε παραβιάζουν το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Απόφαση 1429/2015

Ακύρωση προσβαλλόμενης απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Ε. Α΄ τομέα Θεσσαλονίκης, κατά το μέρος που απάλλαξε τον καθού η προσφυγή από την υποχρέωση καταβολής των προσθέτων τελών

Ανανέωση 6/1/2017 : Στον αντίλογο της επιχειρηματολογίας του ΟΑΕΕ που παρουσιάζει ως μπαταχτσήδες όσους ασφαλισμένους έχουν προσφύγει, ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ 886/2016, σύμφωνα με την οποία αυτός που καταγγέλλει έχει την υποχρέωση της απόδειξης όσων υποστηρίζει.

Γιάννης Μανιάτης   

Σχετικά άρθρα :

Γνωμοδότηση Μανιτάκη

Απόφαση 398/2016 Ειρηνοδικείου Ιλίου

Δικαστικές αποφάσεις κατά του ΟΑΕΕ

Νομικά επιχειρήματα και κείμενα

Οικονομικά δεδομένα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

Πότε και πως κάνουμε προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ – υπόδειγμα

Η ομάδα μας στο Facebook

facebook_logo

 

Advertisements

7 thoughts on “Απόφαση υπ’ αριθμό 89/2015 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου

 1. […] Ανανέωση 20/12/2016 : Για όσους έχουν θέλουν να κάνουν προσφυγή ή έχουν κάνει και περιμένουν να εκδικαστεί, ενδιαφέρον έχει η επιχειρηματολογία που έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής ο ΟΑΕΕ, ώστε να ξέρουν τι θα πρέπει να αντικρούσουν. Ακριβώς γι’ αυτό σε ειδικό άρθρο παρουσιάζεται η επιχειρηματολογία του… […]

  Μου αρέσει!

 2. […] *  Σκοπός του άρθρου ήταν να δημιουργηθεί μια τεκμηριωμένη ανάλυση – «εργαλείο» με επίσημα και αδιαμφισβήτητα  στοιχεία, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν οι ασφαλισμένοι και οι δικηγόροι τους στα δικαστήρια, προκειμένου να ξεπεράσουν την παραπληροφόρηση όλων των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με την οποία ο ΟΑΕΕ εμφάνιζε τους οφειλέτες ασφαλισμένους του ως μπαταχτσήδες που ενώ είχαν οικονομική ευχέρεια δεν ήθελαν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους – τακτική που δυστυχώς απέδωσε στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στο Ηράκλειο. […]

  Μου αρέσει!

 3. […] Ανανέωση 20/12/2016 : Για όσους θέλουν να κάνουν προσφυγή ή έχουν κάνει και περιμένουν να εκδικαστεί, ενδιαφέρον έχει η επιχειρηματολογία που έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής ο ΟΑΕΕ, ώστε να ξέρουν τι θα πρέπει να αντικρούσουν. Ακριβώς γι’ αυτό σε ειδικό άρθρο παρουσιάζεται η επιχειρηματολογία του… […]

  Μου αρέσει!

 4. […] *  Σκοπός του άρθρου ήταν να δημιουργηθεί μια τεκμηριωμένη ανάλυση, με επίσημα και αδιαμφισβήτητα  στοιχεία, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν οι ασφαλισμένοι και οι δικηγόροι τους στα δικαστήρια, προκειμένου να ξεπεράσουν την παραπληροφόρηση όλων των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με την οποία ο ΟΑΕΕ εμφάνιζε τους οφειλέτες ασφαλισμένους του ως μπαταχτσήδες που ενώ είχαν οικονομική ευχέρεια δεν ήθελαν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους – τακτική που δυστυχώς απέδωσε στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στο Ηράκλειο. […]

  Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.