Ζητήστε έλεγχο συνταγματικότητας στον τρόπο υπολογισμού εισφορών του ΟΑΕΕ

οαεε1

Όπως είχα σημειώσει σε προηγούμενα άρθρα, ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών στον ΟΑΕΕ – μέχρι και τα τέλη του 2016 – είναι αντίθετος με ότι ορίζει το Σύνταγμα. Η αντίθεση εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι ενώ η χρήση τεκμηρίων είναι συνταγματικώς επιτρεπτή με προϋπόθεση να είναι αυτά μαχητά * και να έχει δικαίωμα ανταπόδειξης ο πολίτης, στην περίπτωση των εισφορών του ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τα τεκμαρτά εισοδήματα, βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός των εισφορών τους.

(upd 11/2/2017) Σε περίπτωση που τα τεκμήρια δεν είναι μαχητά, όπως στην περίπτωση του ΟΑΕΕ, ουσιαστικά ο ασφαλισμένος αποστερείται του υπερσυνταγματικού δικαιώματος δικαστικής προστασίας, κάτι που είναι αντίθετο με το Σύνταγμα αλλά και τις Διεθνείς Συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα μας.

Ανοίγοντας εδώ μια παρένθεση, ενημερωτικά να σημειώσω για όσους δεν έχουν υπ’ όψιν τους ότι οι εισφορές στον ΟΑΕΕ, μέχρι και τα τέλη του 2016, υπολογίζονται επί διοικητικά καθοριζόμενων μέσων τεκμαρτών εισοδημάτων που είναι γνωστά ως κατηγορίες ή κλάσεις.

Πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ασφαλισμένοι το στοιχείο αυτό στα δικαστήρια κατά του ΟΑΕΕ;

Για το θέμα αυτό είναι διαφωτιστικά όσα, μεταξύ άλλων, σημειώνει ο Γεράσιμος Θεοδόσης, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαιδελβέργης :

“Σύμφωνα, με το άρθρο 100 (παράγραφοι 1 και 4) του Συντάγματος, η δικαιοδοσία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου αποτελεί τη μοναδική περίπτωση, σε όλο το σύστημα δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας στην Ελλάδα, που κύριο αντικείμενο της δίκης είναι ο έλεγχος της (ουσιαστικής) συνταγματικότητας διάταξης (τυπικού) νόμου× και ως εκ τούτου αυτή σε περίπτωση αντισυνταγματικότητας μπορεί να παραμεριστεί οριστικά, δηλαδή μπορεί να ακυρωθεί. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα ασκείται, σύμφωνα με το άρθρο  93 παράγραφος 4 του Συντάγματος, παρεμπιπτόντως (και όχι κυρίως).”

Τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν να ελέγχουν αυτεπαγγέλτως τη συνταγματικότητα κάθε διάταξης (ουσιαστικού και τυπικού) νόμου που καλούνται να εφαρμόσουν. Όμως ο έλεγχος αυτός περιορίζεται μόνο στους σημαντικούς για την επίλυση μιας συγκεκριμένης διαφοράς (ουσιαστικούς και τυπικούς) νόμους. Έτσι, εφόσον ο Έλληνας δικαστής θεωρήσει ότι το περιεχόμενο ενός νόμου είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα, δεν εφαρμόζει το νόμο στη συγκεκριμένη περίπτωση

«Με άλλα λόγια, ο Έλληνας δικαστής επηρεάζεται στην απόφασή του από τον έλεγχο συνταγματικότητας που επιχειρεί, αλλά δεν δικαιούται να εκδώσει μια δεσμευτική για τα υπόλοιπα δικαστήρια ή όργανα του κράτους απόφαση ως προς τον ελεγχόμενο νόμο× πολύ, δε, περισσότερο δεν δικαιούται να ακυρώσει τον αντισυνταγματικό νόμο, να τον θέσει δηλαδή εκτός ισχύος. Ένας νόμος, που ως αντισυνταγματικός δεν εφαρμόστηκε από ένα ελληνικό δικαστήριο, εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται από τη διοίκηση και τα δικαστήρια. Επομένως, η σχετική με το Σύνταγμα και τους κανόνες του απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα διενεργείται στο στενό πλαίσιο μιας δίκης και μόνο για τις ανάγκες της.” (το άρθρο ΕΔΩ)

Για τον έλεγχο της συνταγματικότητας ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το άρθρο του Αντώνη Μανιτάκη, Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Α.Π.Θ., με τίτλο :

Οι (αυτo)δεσμεύσεις του δικαστή από τον παρεμπίπτοντα έλεγχο της (αντι)συνταγματικότητας των νόμων

Αν και αυτονόητο, να επαναλάβω πως όλα τα νομικά επιχειρήματα θα πρέπει να τα εξετάζουν οι ασφαλισμένοι με τους νομικούς τους.

Ανανέωση 13/11/2016 : Υπ’ όψιν ότι υπάρχουν οριστικές κι αμετάκλητες αποφάσεις Ανώτατων Δικαστηρίων σύμφωνα με τις οποίες η χρήση τεκμηρίων είναι επιτρεπτή ΜΟΝΟ εάν αυτά είναι μαχητά, κάτι που δεν ισχύει στις εισφορές του ΟΑΕΕ, όπου οι ασφαλισμένοι δεν είχαν το δικαίωμα να ανταποδείξουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. (σχετικό άρθρο ΕΔΩ)

Γιάννης Μανιάτης

Η ομάδα μας στο Facebook

για τα προβλήματα και τις παρανομίες του ΟΑΕΕ

facebook_logo

Σχετικά άρθρα :

Αντισυνταγματικές οι εισφορές του ΟΑΕΕ

Οι εισφορές του ΟΑΕΕ βάσει τεκμαρτών εισοδημάτων είναι αντισυνταγματικές

Οι εισφορές του ΟΑΕΕ είναι δημόσια βάρη κι ανάλογα θα πρέπει να υπολογίζονται

Πότε και πως κάνουμε προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ – υπόδειγμα

Advertisements