Ο ΟΑΕΕ παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ ;

lawunioneuropean-640x421

Μέχρι στιγμής οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του, με μια σειρά επιχειρημάτων βασισμένων στην εθνική νομοθεσία. Τι γίνεται όμως με το ενωσιακό δίκαιο ;

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων». Αυτή η ρήση του Αριστοτέλη έχει αποτυπωθεί στη σύγχρονη νομοθεσία κι είναι ηλίου φαεινότερο πως δύο άτομα με διαφορετικά εισοδήματα και μόνο κοινό κριτήριο τα χρόνια που είναι ασφαλισμένοι, αντιμετωπίζονται άνισα, όταν καλούνται να πληρώσουν τις ίδιες εισφορές, σε αντίθεση με ότι το Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 4, παρ.5, δηλαδή ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Με δεδομένη την ανυπαρξία μελετών που να συνδέουν την αύξηση των εισφορών στον ΟΑΕΕ ανά τριετία, με αντίστοιχη αύξηση εισοδήματος του ασφαλισμένου, παραβιάζεται και η αρχή της ίσης μεταχείρισης, εφ’ όσον γίνεται διάκριση με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου κι έτσι άτομα με ίδια εισοδήματα, αλλά με διαφορετικά χρόνια ασφάλισης κι άρα και διαφορετικές ηλικίες, καλούνται να πληρώσουν διαφορετικές ασφαλιστικές εισφορές. Η πρακτική αυτή διακρίσεων του ΟΑΕΕ, για την οποία έχω ξαναγράψει, χαρακτηρίζοντάς την ηλικιακό ρατσισμό, είναι σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και την “αρχή της ίσης μεταχείρισης”,  όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές οδηγίες αλλά και τις ερμηνευτικές αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ευρωπαϊκής οδηγίας 2000/78, για ίση μεταχείριση, η οποία καλύπτει τόσο τις άμεσες διακρίσεις (διαφοροποιημένη μεταχείριση λόγω ιδιαίτερου χαρακτηριστικού) όσο και τις έμμεσες διακρίσεις (οποιαδήποτε διάταξη, κριτήριο ή πρακτική τα οποία μολονότι είναι εκ πρώτης όψης ουδέτερα, προκαλούν μειονεκτική μεταχείριση των προσώπων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες σε σχέση με άλλα άτομα).

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το νόμο 3304/2005, με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων, όπου στο άρθρο 2, Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, στην παράγραφο 3 διαβάζουμε: Ως διάκριση νοείται επίσης οποιαδήποτε εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος προσώπου για οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στον άρθρο 1 λόγους –  μεταξύ των οποίων με απόλυτη σαφήνεια αναφέρεται και η ηλικία. Στο άρθρο 4, όπου σημειώνονται τα πεδία εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης, στην παράγραφο 1 ε, αναγράφεται με απόλυτη σαφήνεια και η κοινωνική ασφάλιση.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής Νομικής στο ΑΠΘ, κος Άγγελος Στεργίου, “η αρχή της ισότητας συνιστά έναν από τους θεμελιώδεις άξονες της Συνθήκης της ΕΕ, άρθρο 18 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 12 της ΣΕΚ). Σύμφωνα με το ΔΕΕ, έχει δωθεί ευρεία ερμηνεία στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και απαγορεύονται όχι μόνο οι εμφανείς δυσμενείς διακρίσεις λόγω ιθαγενείας των δικαιούχων των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως αλλά και κάθε συγκεκαλυμμένη μορφή διακρίσεως η οποία, με την εφαρμογή άλλων κριτηρίων διακρίσεως, καταλήγει στην πράξη στο ίδιο αποτέλεσμα (C-131/96, Mora Romero, 237/78, Toia, C-124/99, Borowitz).

Όπως είναι κατανοητό από τα προηγούμενα, ανοίγεται μια άλλη διάσταση στις παρανομίες του ΟΑΕΕ και στους πιθανούς τρόπους διεκδίκησης. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στις οφειλές των ασφαλισμένων ή και σε όσους δεν έχουν οφειλές αλλά θελήσουν να διεκδικήσουν επιστροφές ποσών που θεωρούν ότι παράνομα κατέβαλαν ;

Κατ’ αναλογία της σχετικής νομολογίας εκτιμώ ό,τι οφειλές που δημιουργήθηκαν από αντισυνταγματικούς νόμους ή διατάξεις θα πρέπει να θεωρηθούν  παράνομες κι άρα άκυρες και να γίνει επανυπολογισμός, βάσει όσων προβλέπουν το Σύνταγμα κι οι Διεθνείς Συμβάσεις.

Αυτά βέβαια, δεν θα γίνουν μόνα τους, αν δεν ενεργήσουν οι ασφαλισμένοι, ατομικά ή συλλογικά, ώστε να τα καταγγείλουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και παράλληλα να τα διεκδικήσουν με κάθε μέσο.

***

Οφείλω ευχαριστίες στον δικηγόρο κο Δημήτρη Αλβανό, για τις πολύτιμες πληροφορίες, σχετικά με τις επιτροπές της ΕΕ

Ανανέωση 1/4/2017 : Όπως είχα γράψει και παλιότερα εκτιμώ ότι οι παρανομίες του ΟΑΕΕ παραβιάζουν ΚΑΙ την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, η άρνηση του ΣτΕ να δεχτεί την πιλοτική εκδίκαση προσφυγής κατά του ΟΑΕΕ – η τρίτη κατά σειρά άρνηση του ΣτΕ σε αίτηση προσφυγής ασφαλισμένου του ΟΑΕΕ – μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάσιμος λόγος για να καταγγελθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην διαδικασία αναφέρονται οι σύνδεσμοι που ακολουθούν :

Έντυπο καταγγελίας – για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ

Γιάννης Μανιάτης     

* Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να εξετάσουν όλα τα προηγούμενα με νομικούς της επιλογής τους και να τεκμηριώσουν την κάθε τους ενέργεια.

Παραπομπές :

Ο ηλικιακός ρατσισμός και άλλες παρανομίες του ΟΑΕΕ

Οδηγία 2000/78

Παρουσίαση του νόμου 3304/2005 από τον Συνήγορο του Πολίτη

Το κείμενο του νόμου 3304/2005

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τήρηση νομοθεσίας της ΕΕ

Η ομάδα μας στο Facebook

facebook_logo

Advertisements