Παράνομα και καταχρηστικά συνεισπράττουν εισφορές υγείας και σύνταξης

Όσοι ασφαλισμένοι έχουν απευθυνθεί στον ΟΑΕΕ, διεκδικώντας το αυτονόητο, την ανεξάρτητη παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θα γνωρίζουν την τυποποιημένη απάντηση του ΟΑΕΕ, ότι «οι εισφορές σύνταξης και υγείας συνεισπράττονται». Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τις υπέρογκες εισφορές να μένουν ανασφάλιστοι (αν και τυπικά εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένοι τοι ΟΑΕΕ).

SistasiOAEE_1

Αυτή όμως η διαδικασία, είναι σύμφωνα με τον νόμο ;

Ας δούμε πως έχουν τα πράγματα από την αρχή, από την εποχή που συστάθηκε ο ΟΑΕΕ.

Ο ΟΑΕΕ συστάθηκε με το νόμο 2676, δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Α’, Αριθμός 1, 5/1/1999.

Στο συγκεκριμένο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διαβάζουμε :

«‘Αρθρο 1. Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Παράγραφος 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Ο Οργανισμός τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει έδρα την Αθήνα.

Παράγραφος 2. Ο ΟΑΕΕ περιλαμβάνει τον Κλάδο Σύνταξης και τον Κλάδο Υγείας με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος

SistasiOAEE_2

Όπως μπορεί να δει κάθε αναγνώστης, ο αρχικός νομοθέτης είχε προβλέψει οι δύο Κλάδοι  – Σύνταξης και Υγείας – να έχουν «πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος»

Γιατί αυτό ; Κατά την προσωπική μου εκτίμηση* αυτό είχε γίνει σωστά για δύο λόγους :

  1. Η Υγεία, ως αγαθό, αναφέρεται σε άλλα άρθρα του Συντάγματος, απ’ ότι η Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση και η Σύνταξη ως παροχή της.
  2. Η Υγεία, ως αγαθό, διέπεται από διεθνείς συνθήκες, ανεξάρτητα από την Κοινωνική Ασφάλιση και ακριβώς βάσει αυτών παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε πρόσφυγες και μετανάστες, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι Κοινωνική Ασφάλιση.

Συνεχίζοντας, στον ίδιο νόμο, στο άρθρο 12 (Εξουσιοδοτικές διατάξεις) και στην παράγραφο 3, διαβάζουμε : «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , μετά από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΕ : α) αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και β) ρυθμίζεται κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος.» – Τέλος, στο άρθρο 13, παράγραφος 2, αναφέρει «Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 13 αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Από τα προηγούμενα, μέχρι στιγμής, γίνεται σαφές ότι :

 

  • Οι εισφορές για τον Κλάδο Υγείας θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητες από τις εισφορές για τον Κλάδο Σύνταξης, κατ’ αναλογία της οικονομικής και λογιστικής αυτοτέλειας κάθε Κλάδου … και
  • Με Υπουργική Απόφαση* θα έπρεπε να καθοριστούν οι απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες, για την εφαρμογή όσων ο συγκεκριμένος νόμος όριζε

* Χρήσιμη διευκρίνιση σε αυτό το σημείο : Ο Νόμος υπερτερεί των Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες έχουν ερμηνευτικό χαρακτήρα ΣΥΜΦΩΝΑ με ότι ο Νόμος επιττάσει και ο Νόμος αλλάζει ΜΟΝΟ με νεότερο Νόμο.

Μερικούς μήνες μετά κι ενώ δεν είχε αλλάξει η επίμαχη διάταξη του προηγούμενου νόμου (απ’ όσο μπορώ να γνωρίζω), στις 29 Σεπτεμβρίου 1999, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Υπουργική Απόφαση 35/1385 – ΦΕΚ Β’, αριθμός 1814, του 1999, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ.

Είναι η γνωστή Υπουργική Απόφαση, την οποία επικαλείται ο ΟΑΕΕ, όταν απαντά στους ασφαλισμένους και η οποία στο Άρθρο 4, παράγραφο 3, αναφέρει : «Οι εισφορές του κλάδου υγείας συνεισπράττονται με τις εισφορές του κλάδου σύνταξης και εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις περί του τρόπου εισπράξεως, των προθεσμιών καταβολής και κυρώσεων στις περιπτώσεις καθυστέρησης των εισφορών που ισχύουν για τις εισφορές του Κλάδου Σύνταξης.»

Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεται, όποιος στοιχειωδώς καταννοεί την ελληνική γλώσσα, έχουμε μια οφθαλμοφανή αντίθεση, καθώς άλλο έλεγε ο νόμος που μίλαγε για αυτοτέλεια κάθε Κλάδου (… πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος) και στο ακριβώς αντίθετο πνεύμα κινείται η Υπουργική Απόφαση, αναφέροντας πως οι εισφορές συνεισπράττονται.

Στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα, της οικονομικής αυτοτέλειας, αναφέρεται και η γνωστή γνωμοδότηση Μανιτάκη αναφέροντας ότι «οι εισφορές του κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ ανέκαθεν, αλλά πάντως οπωσδήποτε μετά την ένταξη του κλάδου στον ΕΟΠΥΥ, συνιστούν αυτοτελείς οφειλές, ανεξάρτητες από τις εισφορές του κλάδου σύνταξης. Το ότι (απλώς) συνεισπράττονται δεν συνεπάγεται ότι συνιστούν ενιαία οφειλή.» Η ίδια γνωμοδότηση καταλήγει σημειώνοντας ότι «οι σχετικές καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ έχουν εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης και είναι, για το λόγο αυτό, αντισυνταγματικές και άρα ανίσχυρες.»

Με τέτοιες παράνομες – παρά το πνεύμα του νόμου, και καταχρηστικές διατάξεις – λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, εδώ και χρόνια έχουν εγκλωβίσει χιλιάδες ελευθέρων επαγγελματιών σε ένα ταμείο, στημμένο σύμφωνα με πρότυπα εγκληματικής οργάνωσης, αφού ο χαρακτηρισμός του ως «κοινωνικό» … μόνο ως ανέκδοτο πλέον στέκει.

* Την προσωπική μου αρχικά εκτίμηση ήρθε να επιβεβαιώσει ο πρώην εισαγγελέας κος Σακκάς με όσα αναφέρονται στο άρθρο : Παράνομη η άρνηση θεώρησης βιβλιαρίων κι έχει ποινικές ευθύνες. Αντιδράστε

Γιάννης Μανιάτης     

 

  • Για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει ή να κατεβάσει τα σχετικά ΦΕΚ που φυσικά έχουν και άλλα ενδιαφέροντα, ο σύνδεσμος αναζήτησης είναι : Εθνικό Τυπογραφείο