Εισφορές στον ΟΑΕΕ ανάλογα με το εισόδημα και τον τζίρο

Μια διαφορετική συνέντευξη, με σχόλια και παρατηρήσεις πάνω στις απαντήσεις του κου Πετρόπουλου, για το μέλλον της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ

***

Τ. Πετρόπουλος, διοικητής του ΟΑΕΕ

«Παράθυρο» για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και τη σύνδεσή τους είτε με τον τζίρο είτε με τις πραγματικές συναλλαγές, «ανοίγει» ο διοικητής του ΟΑΕΕ Τ. Πετρόπουλος. Ηδη εκπονούμε σχετικές μελέτες, δηλώνει στην «Ημερησία» αποκαλύπτοντας ότι ήδη 222.000 έχουν επιλέξει ήδη να πληρώνουν χαμηλότερα ασφάλιστρα.

Συνέντευξη στον ΓΙΩΡΓΟ ΓΑΤΟ

Ο ΟΑΕΕ έχει ήδη απορροφήσει στο επτάμηνο το 73,1% της προβλεπόμενης, για ολόκληρο το 2015, κρατικής χρηματοδότησης. Πώς θα «βγάλει» τη χρονιά;

Η προγραμματισμένη επιχορήγηση για το έτος 2015 ανέρχεται 954 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό που έχει απορροφηθεί μέχρι στιγμής είναι μικρότερο κατά 10%. Είναι ακριβώς 63,9%, επομένως το υπόλοιπο 36% περίπου υπολείπεται για να κλείσει η χρονιά. Το 2012 και το 2013 είχε χορηγηθεί επιπρόσθετη επιχορήγηση 630 εκατομμύρια ευρώ και το 2014 επιπρόσθετη επιχορήγηση 438 εκατομμύρια από τα οποία τα 100 εκατομμύρια από το ΑΚΑΓΕ. Για φέτος έχει προγραμματισθεί έκτακτη επιχορήγηση από το ΑΚΑΓΕ ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαι αισιόδοξος ότι θα καλύψουμε τις ανάγκες για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων, υπολογίζοντας και στη δυνατότητα χρήσης κεφαλαίων από τις εισπρακτέες απαιτήσεις του ΚΕΑΟ. ( σσ : με απλά λόγια, θα εκβιάσουμε μέσω ΚΕΑΟ για να εισπράξουμε, ανεξάρτητα εάν κάποιοι οφειλέτες θα πρέπει να στερηθούν βασικών ειδών επιβίωσης, προκειμένου να πληρώσουν για να μην χάσουν τα σπίτια τους ) Είναι βέβαιο ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων συντάξεων.

Πόσο θα είναι, τελικά, το έλλειμμα του ΟΑΕΕ φέτος και ποιοί είναι οι βασικοί λόγοι για την επιδείνωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια;

Το έλλειμμα του κλάδου σύνταξης για το 2015 εκτιμώ ότι θα διαμορφωθεί στο ύψος των 550 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές λόγω μείωσης της κρατικής επιχορήγησης και αύξησης της δαπάνης των συντάξεων. Αλλά αυτή η τάση είναι «φυσιολογική» κατ’ εκτίμηση των δεδομένων προηγούμενων ετών. Καταδεικνύεται πάντως η ανάγκη για την επιτακτική δομική αναδιάρθρωσης της κοινωνικής ασφάλισης, πράγμα που μελετά η επιτροπή ειδικών την οποία έχει συγκροτήσει ο πρώην υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος.

Πετύχατε να αυξήσετε τον αριθμό των οφειλετών που μπήκαν σε ρύθμιση, αν και οι οφειλές φτάνουν τα 12 δις ευρώ. Θεωρείτε ότι θα παραμείνουν συνεπείς όσοι μπήκαν σε ρύθμιση και τι ποσοστό από τα έσοδά σας θα καλύψουν ;

Πράγματι, αντιθέτως με τις αρχικές εκτιμήσεις έμπειρων υπηρεσιακών παραγόντων, που προσδιόριζαν περίπου σε 40.000 τις περιπτώσεις αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλών, ο ΟΑΕΕ είχε τις καλύτερες επιδόσεις στην πολιτική των ρυθμίσεων και ξεπέρασε τις 160.000 ρυθμίσεις. Έτσι οι οφειλές προς τον ΟΑΕΕ μειώθηκαν κατά 2 δις ευρώ και εισπράξαμε από την περίπτωση αυτή ήδη ποσό που ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ. Παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις επαγγελματικών φορέων των ασφαλισμένων, εκείνοι που δεν παρέμειναν συνεπείς στις ρυθμίσεις τους δεν ξεπερνούν τα 1500 άτομα. Τα αναμενόμενα για το έτος 2015 έσοδα από όλες τις ρυθμίσεις υπολογίζονται σε 245 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 20% των ασφαλιστικών εισφορών.

Πόσοι επέλεξαν χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία; Θα πρέπει να μειωθούν τα ποσά των εισφορών;

Χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία έχουν επιλέξει 222.000 ασφαλισμένοι. Το ύψος των εισφορών κάθε ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με την δυνατότητα κάλυψης των συνταξιοδοτικών παροχών και γενικότερα το αναλογιστικό ισοζύγιο που πρέπει να διασφαλίζεται για τον Οργανισμό. Έχει ενδιαφέρον πάντως η διαπίστωση ότι οι πιο πολλοί ασφαλισμένοι επέλεξαν την δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που επέλεξαν την τρίτη μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία. Τούτο σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι μας ενδιαφέρονται για τη διαμόρφωση του ύψους της σύνταξης που θα λάβουν, και δεν σπεύδουν να καταβάλλουν την κατώτερη ασφαλιστική εισφορά όπως εγώ φοβόμουν. Ασφαλώς πρέπει να παραμένει στο ενδιαφέρον μας η συνεχής μέριμνα για δίκαιη κατανομή των ασφαλιστικών βαρών και επαναπροσδιορισμό του ύψους τους με βάση δεδομένα που θα προκύψουν από τις μελέτες που εκπονούμε.

Πώς μπορεί να συνδεθεί το ύψος των εισφορών με το πραγματικό εισόδημα, όπως λέει το 3ο Μνημόνιο, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η καταβολή των συντάξεων στους ήδη συνταξιούχους;

Πρώτα πρέπει να προσδιορίσουμε κανόνες ειλικρινούς αποτίμησης του πραγματικού εισοδήματος. Είτε αυτό γίνει με τις διαδικασίες συγκρότησης του περιουσιολογίου, είτε με άλλες τεχνικές μεθόδους καταβολής των εισφορών με υπολογισμό αυτών όπως συμβαίνει με το ΦΠΑ, που παρακρατείται με την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και στοιχείων, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συναλλαγές και όχι σε λογιστικές αποτιμήσεις, οι οποίες δεν αποδίδουν την πραγματικότητα. (σσ : τι θέλει να πει ο ποιητής ; Μα ξεκάθαρα και κατάμουτρα μας λέει, να μην περιμένετε μεγάλες μειώσεις και σύνδεση των εισφορών με τα δηλωθέντα εισοδήματα στις φορολογικές δηλώσεις. Θα συνεχιστεί η απάτη με μελέτες που θα συνέδονται οι ασφαλισμένοι με τους συνταξιούχους κι ακόμα πιο απλά, πόσα χρειάζεται ο ΟΑΕΕ να δώσει στους συνταξιούχους κι ανάλογα οι μελέτες θα βγάζουν πόσα πρέπει να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι του ταμείου, πάντα με κάποια νομιμοφανή αιτιολόγηση, όπως πχ εδώ που εξ αρχής αμφισβητούνται τα δηλωθέντα εισοδήματα, οπότε θα βρουν κάποιον άλλο τρόπο να προσδιορίζουν το εισόδημα που θέλουν – ούτε οι νονοί της νύχτας δεν έχουν τέτοια λογική, πόσα μου λείπουν, τόσα σου ζητάω)

Ο κατακερματισμός, ανά περιοχή και το ύψος εισοδήματος, που υπάρχει σε σχέση με την ασφάλιση είτε στον ΟΑΕΕ είτε στον ΟΓΑ έχει συμβάλει στη μείωση των εσόδων σας;

Έχετε δίκιο. Η εφαρμογή αυτών των εξαιρέσεων από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ έχει αποδειχθεί εσφαλμένη και νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, οι οποίες μόνο και μόνο επειδή βρίσκονται σε διαφορετική πλευρά της ιδίας οδού επιλέγουν να καταβάλλουν τη μικρότερη ασφάλιση εντασσόμενοι στον ΟΓΑ. Τουριστικές περιοχές υψηλών προδιαγραφών και μεγάλων οικονομικών επιδόσεων συμβαίνει να υπάγονται στον ΟΓΑ και όχι στον ΟΑΕΕ.

Τα κριτήρια είναι απολύτως εσφαλμένα και πρέπει να επανεξεταστούν με όρους ουσιαστικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Με την έννοια αυτή δεν θα πρέπει ασφαλώς να υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ το καφενεδάκι της Κάσου που φτιάχνει το πρωϊνό καφεδάκι των ψαράδων επειδή τυχαίνει για δύο μήνες το χρόνο να έχει και επίσκεψη τουριστών.

Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν κριτήρια τέτοια που δεν θα προκαλούν αδυναμία υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση λόγω του ύψους της ασφαλιστικής εισφοράς, πράγμα που θα συμβαίνει στην περίπτωση που θα λαμβάνονται υπόψη και οι οικονομικές δυνατότητες που προσδιορίζονται ανάλογα με την οικονομική δραστηριότητα και την περιοχή όπου αυτή εκδηλώνεται. Είναι αλήθεια ότι αυτή η στρεβλή κατάσταση έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα έσοδα του ΟΑΕΕ. (σσ : ως επιβεβαίωση του προηγούμενου σχολίου, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται ότι το υπάρχον καθεστώς, όπου οι εισφορές καθορίζονται βάσει μέσων τεκμαρτών εισοδημάτων, οδηγεί αρκετούς, για αντικειμενικούς λόγους, σε αδυναμία πληρωμής – ειδικά εν μέσω οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Η συγκεκριμένη ομολογία του διοικητή του ΟΑΕΕ, ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα απ’ όσους ασφαλισμένους έχουν προσφύγει κατά του ΟΑΕΕ στην δικαιοσύνη, ζητώντας μείωση ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το εισόδημά τους )

Θα βλέπατε θετικά έναν πόρο υπέρ του ΟΑΕΕ ανάλογα με τον τζίρο;

Αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις (άρθρο 44 ν.3986/2011), αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί. Την εξετάζουμε στο πλαίσιο των γενικότερων δομικών αλλαγών που πρέπει να επιφέρουμε στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. (σσ : ο «νέος πόρος» θα ήταν ένας νέος φόρος, μια εισφορά υπερ ΟΑΕΕ που θα επιβαλλόταν στις επιχειρήσεις, δηλαδή κάτι σαν την εισφορά – υποτιθέμενης – αλληλεγγύης )

Συμφωνείτε με τη λειτουργία ενός μόνο ταμείου κύριας ασφάλισης για όλους;

Πρόκειται για παλιό αίτημα ενός μεγάλου μέρους επαγγελματικών φορέων εργαζομένων και εργοδοτών. Συμφωνώ απολύτως μαζί τους. Κάτι τέτοιο θα βελτιώσει τους όρους λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης και θα την ενισχύσει.

Επιπλέον θα βελτιώσει τη λειτουργία και τον τρόπο χορήγησης των παροχών και θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες η διαμόρφωση και χρήση ενιαίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, η οποία ασφαλώς θα καταστεί δυνατή όταν οργανώνεται σε ένα κοινό πεδίο για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας. Είναι αυτονόητο ότι οι ιδιαιτερότητες των επαγγελμάτων και των συνθηκών εργασίας και ασφάλισης δεν θα παραβλέπονται μέσα σε αυτή τη συγκρότηση ενός ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης για όλους.

Η μεταφορά των επικουρικών στο ΕΤΕΑ δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα στον ΟΑΕΕ;

Πάντα αντιμετώπιζα και αντιμετωπίζω την κοινωνική ασφάλιση ως ενιαίο χώρο, όπου εκδηλώνεται η κοινωνική αλληλεγγύη. (σσ : ίσως σαν ανέκδοτο πλέον ακούγεται η φράση κοινωνική αλληλεγγύη, όταν ο ΟΑΕΕ αρνείται να παρέχει το αγαθό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους οφειλέτες ασφαλισμένους, αγαθό το οποίο παρέχεται δωρεάν σε κοινωνικές ομάδες απόρων, προσφύγων και μεταναστών) Επομένως η μεταφορά των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ έχει σημασία να εξυπηρετεί ακόμα καλύτερα την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης. Υπενθυμίζω ότι η κοινωνική ασφάλιση είχε αυτοτελώς δημιουργηθεί από τους ίδιους τους ασφαλισμένους εργαζόμενους και εργοδότες και δεν επιχορηγούνταν από τον δημόσιο κρατικό προϋπολογισμό. (σσ : ακόμα μια περίπτωση επιλεκτικής μνήμης, καθώς μονίμως «ξεχνούν» ν’ αναφέρουν τα αποθεματικά που «αφαίρεσαν» από τα ταμεία των ασφαλισμένων και για τα οποία ποτέ δεν έδωσε κάποιος λόγο στην δικαιοσύνη και τους ασφαλισμένους)

Οι συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες έφεραν τους δύο αυτούς τομείς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης σε κοινή πορεία, σε κοινή μοίρα. Επομένως αυτό που έχει σημασία είναι η καλύτερη οργάνωσή τους και η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών για τη βιωσιμότητά τους.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Προσωπικό στοίχημα

Η διοίκηση ενός Ταμείου όπως ο ΟΑΕΕ είναι δυσκολότερη από τη δικηγορία ή την ενασχόληση με τα κοινά;

Αν διακατεχόμουν από τέτοιους φόβους και αγωνίες, προφανώς δεν θα αναλάμβανα τη διοίκηση του ΟΑΕΕ διότι γνώριζα ότι είναι ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Άλλωστε και στη δικηγορία με απασχολούσαν πάρα πολύ δύσκολα θέματα και δυσεπίλυτα προβλήματα τα οποία δικαιούμαι να πω ότι επιτυχώς αντιμετώπιζα, έτσι ώστε να μην πτοηθώ από τις δυσκολίες του ΟΑΕΕ. Μέχρι τώρα τα στοιχήματα που είχα βάλει τα κερδίζω. Ελπίζω να συνεχίζει να υπάρχει και στο επόμενο διάστημα η αποδοχή των πολιτικών μου προϊσταμένων, ώστε να ολοκληρώσω την αναδιοργάνωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και αποτελεσματικού ΟΑΕΕ

πηγή : analuseto     –     αντιγραφή και σχόλια : Γιάννης Μανιάτης

  • ευχαριστώ τη συνάδελφο που μου υπέδειξε τη συνέντευξη

Σχετικά άρθρα :

Τι ισχύει με τις εισφορές του ΟΑΕΕ και τι θα έπρεπε να ισχύει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους

Πότε και πως κάνουμε προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ – υπόδειγμα

Βήματα για προσφυγή κατά του ΟΑΕΕ

Προσφυγές ατομικές ή ομαδικές ;

Και τώρα τι ; Τώρα προσφυγές με κοινά αιτήματα

Δικαστικές αποφάσεις κατά του ΟΑΕΕ

 

Advertisements

2 thoughts on “Εισφορές στον ΟΑΕΕ ανάλογα με το εισόδημα και τον τζίρο

  1. […] οι πρώτες σχετικές δημοσιεύσεις (όπως για παράδειγμα η πρόσφατη συνέντευξη του κου Πετρόπουλου) δείχνουν πως το μεταπολιτευτικό πολιτικό προσωπικό […]

    Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.