‘Ακυρος τίτλος η οφειλή για την οποία εκκρεμεί δικαστήριο ;

Τι γίνεται εάν πριν έρθει το χαρτί του ΚΕΑΟ στον ασφαλισμένο, αυτός έχει προσφύγει στα δικαστήρια, αμφισβητώντας το πραγματικό ύψος της οφειλής ; Την απάντηση έχει δώσει με απόφασή του το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

 

pleisthriasmoi-1

 

“Νομιμότητα ταμειακής βεβαιώσεως σε περίπτωση μη οριστικοποιήσεως νομίμου τίτλου (προ της ενστάσεως στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή – ΤΔΕ) : Για να είναι έγκυρος τίτλος η εγγραφή σε καταστάσεις οφειλετών του ΙΚΑ είναι απαραίτητο πριν από την εγγραφή είτε να έχει παρέλθει άπρακτη η τριακονθήμερη προθεσμία ασκήσεως ενστάσεως ενώπιον της ΤΔΕ είτε να έχει απορριφθεί οριστικά αυτή που τυχόν ασκήθηκε, αφού, σε περίπτωση παραδοχής της, εκλείπουν και ο λόγος και η καταλογιστική βάση της χρεωστικής «εν στενή έννοια» ταμειακής βεβαιώσεως. ‘Αλλωστε, για όσο χρόνο χωρεί αμφισβήτηση της νόμιμης υποστάσεως της ένδικης απαιτήσεως, η τελευταία δεν είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη, όπως, κατά γενική αρχή του δικαίου, πρέπει να είναι οι απαιτήσεις για να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση, και επομένως η τυχόν εγγραφή για δημιουργία τίτλου κατά το διάστημα αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «νόμιμος τίτλος», διότι αυτός δεν έχει καταστεί ακόμη οριστικός.

Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2566/1997 που προβλέπει το μη ανασταλτικό χαρακτήρα της ένστασης ενώπιον της ΤΔΕ, εκτός αν καταβληθεί το 50% του χρέους μαζί με τις αναλογούσες προσαυξήσεις, αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι καθιστά εξαιρετικώς δυσχερή την παροχή δικαστικής προστασίας στον οφειλέτη, ορίζοντας προϋποθέσεις παροχής έννομης προστασίας που φθάνουν ως το ήμισυ της ικανοποίησης της αξίωσης του ΙΚΑ.”

Μονομελές Δ. Πρ. Αθ. (9ο) 1519/2003

πηγή : Αποφάσεις επί υποθέσεων ΚΕΔΕ

 

* Σχετική είναι επίσης η απόφαση αρ. 1094/2005 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (δημ. σε Αρμενόπουλος 2006, 952): “Από τα προεκτεθέντα, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το δικαίωμα της έννομης προστασίας από τα δικαστήρια, συνάγεται ότι για την ταμειακή βεβαίωση χρέους σε βάρος του οφειλέτη του ΙΚΑ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία, είτε με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας της ενστάσεως, είτε με την έκδοση οριστικής αποφάσεως της ΤΔΕ επί της τυχόν ενστάσεως του, κατά τη διάρκεια δε της εν λόγω διαδικασίας μη νομίμως διενεργείται η ταμειακή βεβαίωση σε βάρος του οφειλέτη (ΣτΕ 2421/1994, ΕΔΚΑ 1995.155)”.

Ανανέωση 12/11/2017 : Σύμφωνα με τη δικηγόρο κα Αναστασία Μήλιου, όσοι προχωρούν σε ανακοπή – αναστολή να ενισχύουν τα επιχειρήματά τους με παρουσίαση της οικονομικής ζημιάς από τα εναντίον τους μέτρα

.

Να επισημάνω πως τα προηγούμενα είναι ένα ενδεχόμενο επιχείρημα για ανακοπή, χωρίς όμως να σημαίνει πως εάν ο ασφαλισμένος είχε κάνει προσφυγή και αμφισβητούσε το ύψος της πραγματικής του οφειλής, θα πρέπει να επαναπαυτεί σε αυτό. Με το που έρθει το χαρτί του ΚΕΑΟ θα πρέπει να συμβουλευτεί τον δικηγόρο του, για κάθε βήμα που πρέπει να κάνει.

Μερικές γενικές πληροφορίες υπάρχουν και στο άρθρο :

 ΟΑΕΕ : ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΑΟ-ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

* Τα διάφορα νομικά επιχειρήματα θα πρέπει να τα εξετάζει ο ασφαλισμένος με τον δικηγόρο του που θα έχει την τελική κρίση

 

Advertisements

2 thoughts on “‘Ακυρος τίτλος η οφειλή για την οποία εκκρεμεί δικαστήριο ;

  1. […] Ο δεύτερος λόγος, γιατί σε περίπτωση που οι οφειλές του ασφαλισμένου περάσουν στο ΚΕΑΟ, έχει βάσιμο λόγο ανακοπής, εφ’ όσον με την προσφυγή του αμφισβητείται το ύψος της οφειλής, οπότε οι οφειλές του δεν θεωρούνται έγκυρος τίτλος μέχρι να τελεσιδικήσει η προσφυγή του στα δικαστήρια (σχετική δικαστική απόφαση ΕΔΩ). […]

    Μου αρέσει!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.