ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Τι γίνεται εάν ο κατηγορούμενος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει δικηγόρο ;

«Αντισυνταγματικές οι συνέπειες για το διάδικο από τη μη καταβολή γραμματίου προείσπραξης από το δικηγόρο»

dikastirio_edra_sfiri_b2

Σύμφωνα με την απόφαση 3717/2015 του Μον.Πρωτ.Θεσ/νίκης η μη καταβολή γραμματίου προείσπραξης από το δικηγόρο δεν μπορεί να επιφέρει συνέπειες σε βάρος του διαδίκου καθώς η θέσπιση κυρώσεων σε βάρος του διαδίκου είναι ανίσχυρη, καθότι αντίκειται στο δικαίωμα δικαστικής ακρόασης και προστασίας, που θεσπίζεται με το άρθρο 20 παρ.1 Συντάγματος. Όπως κρίθηκε στην απόφαση οι διατάξεις του άρθρου 96 παρ.1 και 6 του προϊσχύσαντος Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ.3026/1954) που είχαν αντίστοιχο περιεχόμενο με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.1 και  4 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) κατά το μέρος που θεσπίζουν κυρώσεις κατά του διαδίκου, αντίκεινται στο δικαίωμα δικαστικής ακρόασης και προστασίας του αρ.20 παρ.1 Σ «καθότι οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της είσπραξης των δικηγορικών αμοιβών και των πόρων των αντίστοιχων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αλλά και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής των δικηγόρων αλλά δεν συνάπτονται με τη λειτουργία των δικαστηρίων σύμφωνα με το Σύνταγμα και την απονομή από αυτά δικαιοσύνης ούτε με την έναντι των δικαστηρίων θέση των διαδίκων και όταν ακόμη η  παράσταση των δικηγόρων στα δικαστήρια είναι υποχρεωτική χάριν της προστασίας των ίδιων των διαδίκων και της ορθής απονομής της δικαιοσύνης».

Δείτε την απόφαση στο sakkoulas.gr

Το θέμα εντόπισε ο Γιώργος Φλωράς στο legalnews24

 

Advertisements