Επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης για δυσανάλογης αξίας οφειλές ;

?c?U???cù??? RR????I??? MS????????? ? ?????????? ?? ??????U cTCU ??r??????û??J? ???????

Από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας συνάγεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τη Διοίκηση πρέπει να είναι τα αναγκαία και τα ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο κατά νόμο σκοπό.

Δεν επιτρέπεται η επιβολή του μέτρου της κατάσχεσης ακινήτων μεγάλης αξίας για την είσπραξη μικρής απαιτήσεως, αν ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα, όπως με την κατάσχεση κινητών.

Μονομελές Δ. Πρ. Αθ. (25 ο) 7066/2002

Πηγή : Αποφάσεις επί υποθέσεων ΚΕΔΕ

Για το ίδιο θέμα υπάρχει και η νεότερη απόφαση 402/2014 Moν.Πρωτ.Αθ.  όπου έκανε δεκτή αίτηση ανακοπής σε πλειστηριασμό ακινήτου πολλαπλάσιας αξίας σε σχέση με την απαίτηση

σσ :  απόφαση επί υποθέσεως που αφορούσε εφαρμογή του ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) και κατά συνέπεια και τις υποθέσεις ασφαλισμένων με το ΚΕΑΟ

Για ότι ισχύει με τις οφειλές των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ υπάρχει σχετικό προηγούμενο άρθρο

* Τα διάφορα νομικά επιχειρήματα θα πρέπει να τα εξετάζει ο ασφαλισμένος με τον δικηγόρο του που θα έχει την τελική κρίση

 …

Η ομάδα μας στο Facebook

facebook_logo

Advertisements