Δικαστική απόφαση αναστολής κατάσχεσης από το ΚΕΑΟ

Την οριστική αναστολή όλων των μέτρων εκτέλεσης από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) εναντίον επαγγελματία για οφειλές 13.079,22 ευρώ, αποφάσισε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ροδόπης.

KEAO

Πρόκειται για μία απόφαση – σταθμό, η πρώτη που εκδίδεται πανελλαδικά και ήδη αποτελεί τον «μπούσουλα» για δικαστικές προσφυγές σε Πρωτοδικεία όλης της χώρας επαγγελματιών με οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, που ζητούν την προστασία της δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Χρόνος μετά από προσωρινή αναστολή τον Σεπτέμβριο του 2014 την οποία είχε εκδώσει τότε το Πρωτοδικείο Ροδόπης, με την απόφαση 77/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ροδόπης έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής επαγγελματία της Κομοτηνής κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), που εκπροσωπείται εν προκειμένω από το διευθυντής της Υπηρεσίας Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) του υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κομοτηνής.

Με την δικαστική προσφυγή επιτεύχθηκε η αναστολή εκτέλεσης ατομικής ειδοποίησης του διευθυντή του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) του υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Κομοτηνής, με την οποία ο αιτών επαγγελματίας της πόλης μας ενημερώθηκε ότι έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές του στον ΟΑΕΕ συνολικού ύψους 13.079,22 ευρώ, και ότι εάν δεν προβεί εντός 20 ημερών από την παραλαβή της στη ρύθμιση ή εξόφληση των ως άνω οφειλών, θα ληφθούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ε.Δ.Ε. αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε βάρος του.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Οι οφειλές προέκυψαν, όπως εξήγησε η κ. Στεφίδου από τη μη πληρωμή των ασφαλιστικών του εισφορών τα τελευταία χρόνια της κρίσης.
Ο επαγγελματίας από την Κομοτηνή, παντρεμένος και πατέρας παιδιών, ο οποίος διατηρεί κατάστημα στην πόλη μας πολλά χρόνια, μπορούσε και κάλυπτε στο παρελθόν τις υποχρεώσεις του προς τον ΟΑΕΕ. Όμως στα χρόνια της κρίσης, όπως και πολύ μεγάλο ποσοστό ελευθέρων επαγγελματιών, αδυνατούσε να καταβάλλει τις εισφορές του. ΑΠΕΙΛΗΘΗΚΕ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Οι οφειλές του ήταν απαιτητές από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) μέσω του πλειστηριασμού ακινήτων ή της δέσμευσης λογαριασμών.
Στην περίπτωση απειλήθηκε με τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής του σε βάρος της κύριας κατοικίας του. Πλέον όμως με την απόφαση του Πρωτοδικείου Ροδόπης δεν έχει δικαίωμα το ΚΕΑΟ να προχωρήσει σε οποιαδήποτε εκτέλεση εις βάρος του επαγγελματία, είτε της προσωπικής του περιουσίας, είτε λογαριασμών, εξήγησε η μία εκ των δικηγόρων που χειρίστηκε την υπόθεση κ. Πρίντζιου.
Πρόκειται για την πρώτη πανελλαδικά απόφαση, σχολίασε η κ. Στεφίδου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «ευτυχώς πήγαν όλα καλά». Το Πρωτοδικείο Ροδόπης ανέστειλε την εκτέλεση της ταμειακής βεβαίωσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής του αιτούντα επαγγελματία σε βάρους της κύριας κατοικίας στην Κομοτηνή.

 

 

πηγή : Υπέρβαση

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements