Αστικός Κώδικας, άρθρο 336, απαλλαγή λόγω αδυναμίας

dikastirio_edra_sfiri_b2

ΠΟΤΕ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΑΔΥ­ΝΑΜΙΑΣ.

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από κάθε υπο­χρέωση εξαιτίας αδυναμίας να εκπληρώσει την παροχή, αν αποδείξει ότι η αδυναμία οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη. Οφείλει όμως αμέσως, μόλις μά­θει την αδυναμία για εκπλήρωση να ειδοποιήσει το δα­νειστή.

* προσφορά ασφαλισμένου και αγωνιστή στο μέτωπο κατά του ΟΑΕΕ, τον οποίο και ευχαριστώ

τη νομική ανάλυση μπορείτε να τη διαβάσετε ΕΔΩ

Advertisements