Αποποινικοποίηση οφειλών στον ΟΑΕΕ και ομολογία της κρατικής παρανομίας

FEK_page-01

Με την πρόσφατη δημοσίευση του Νόμου 4321/2015 ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα, με το άρθρο 30 γίνεται πράξη το αίτημα των ασφαλισμένων για αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, καθώς οι μέχρι τώρα διώξεις ήσαν βάσει νόμου της χούντας για εργοδοτικές εισφορές και δεν αφορούσε εισφορές αυτοαπασχολούμενων.

Το θέμα αυτό είχε αναδείξει με σημαντική μελέτη του ο κος Ζηκογιάννης ( η μελέτη ΕΔΩ ) και είχε γίνει ευρέως γνωστό, μέσω δημοσιευμάτων, για να φτάσουμε στην σημερινή ευχάριστη εξέλιξη. Όμως, η ακριβής διατύπωση του σχετικού άρθρου που ακολουθεί, συνιστά ομολογία μιας ακόμα, έως τα χθες, παρανομίας του ΟΑΕΕ κατά των ασφαλισμένων του.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 30 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ Α’ 32/21-03-2015) γράφει επί λέξη τα εξής :

«Η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).»

.Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το σχετικό απόσπασμα κειμένου από την αιτιολογική έκθεση :  «Με τις διατάξεις του άρθρου 28 προβλέπεται η κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ. Ειδικότερα από τις διατάξεις του α.ν. 86/1967 προβλέπεται η επιβολή ποινών σε περίπτωση μη καταβολής και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι ως άνω επιβαλλόμενες ποινές παύουν να ισχύουν για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) μόνο για την ατομική τους ασφαλιστική εισφορά και εξακολουθούν να ισχύουν για οφειλές που προκύπτουν για την ασφάλιση εμμίσθων εργαζομένων, καθώς αυτή παρακρατείται από τον εργοδότη και ως εκ τούτου διατηρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενες ποινές.»

(Η αιτιολογική έκθεση του νόμου ΕΔΩ)

…  

Για να γίνει αντιληπτή η μέχρι πρότινος κατάφωρη παραβίαση υπερ συνταγματικών διατάξεων αντιγράφω απόσπασμα από σχετικό παλαιότερο σημείωμά μου :

«Με το ν. 2462/1997 κυρώθηκε το “Διεθνές Σύμφωνο για τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα” που συνάφθηκε μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 16-12-1966 και από την επικύρωσή του αποτελεί διάταξη κανόνα υπέρτερης νομικής βαθμίδας, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος. Στο άρθρο 11 του Συμφώνου αυτού ορίζεται ότι “κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση”.

Στην Ελλάδα όμως, χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε καθεστώς ποινικής δίωξής τους, λόγω αδυναμίας να εκπληρώσουν συμβατική υποχρέωση, δηλαδή να πληρώσουν τις υπέρογκες για τα σημερινά δεδομένα ασφαλιστικές τους εισφορές.»

πηγές : taxheaven & oaee1

για το άρθρο 30 του σχετικού ΦΕΚ σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ

 

Σχετικά άρθρα : Για όσους ακόμα πιστεύουν στο δίκαιο, στη μοίρα και την τύχη

Ανανέωση 1/12/2016 : Να σημειώσω ότι κάποιοι επαγγελματίες είχαν αθωωθεί

σχετικό άρθρο ΕΔΩ

Advertisements

3 thoughts on “Αποποινικοποίηση οφειλών στον ΟΑΕΕ και ομολογία της κρατικής παρανομίας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.